Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Umowa z operatorem telekomunikacyjnym

Konsumencie pamiętaj - jeśli ktoś dzwoni do Ciebie z ofertą - zapytaj o imię i nazwisko pracownika oraz nazwę firmy. Zapisz te dane. Nie daj się zwieść, gdy słyszysz np.: „Dzwonię z działu handlowego (marketingu itp) naszej firmy". Uczciwy sprzedawca nie ukrywa nazwy firmy, którą reprezentuje. Zapytaj skąd mają Twój numer telefonu (o ile nie jest to Twój operator, każda inna firma powinna mieć Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych)... Krystyna Banasik podpowiada na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy z operatorem telekomunikacyjnym.

Zapytaj, czy osoba która dzwoni, chce z Tobą zawrzeć umowę "zawieraną na odległość". Jeśli celem rozmowy jest zawarcie takiej umowy, pamiętaj, że sprzedawca powinien poinformować Cię o:

 • imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcy oraz organie, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a także numerze, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany,
 • cenie wraz ze wszystkimi składnikami, a w szczególności podatkami,
 • zasadach zapłaty,
 • prawie odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni, ze wskazaniem wyjątków,
 • kosztach wynikających z korzystania ze środków porozumiewania się    na odległość, jeżeli są one skalkulowane inaczej niż według normalnej taryfy,
 • terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie albo wynagrodzeniu mają charakter wiążący,
 • minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta umowa o świadczenia ciągłe lub okresowe,
 • miejscu i sposobie składania reklamacji,
 • prawie wypowiedzenia umowy.

Przedsiębiorca jest obowiązany do potwierdzenia na piśmie powyższych informacji. Powinny one być sformułowane jednoznacznie, w sposób zrozumiały i łatwy do odczytania.

Jeśli przyjdzie do Ciebie akwizytor:

zapytaj o imię i nazwisko pracownika oraz nazwę firmy. Zapisz te dane. Masz prawo zażądać okazania legitymacji służbowej lub innego dowodu pozwalającego działać pracownikowi w imieniu operatora telekomunikacyjnego. Jeśli akwizytor przedstawi się jako pracownik „telekomunikacji" zapytaj wprost, czy chodzi o Telekomunikację Polską SA. Zdarza się, że przedstawiciele niektórych operatorów informują, że są pracownikami TP SA, zaś celem wizyty jest nakłonienie do podpisania umowy z innym operatorem.

 • Zapytaj - czy osoba, która przyszła do Ciebie chce z Tobą zawrzeć umowę.
 • Żądaj cennika i regulaminu świadczenia usługi. Każda promocja ma swój regulamin oraz odrębny cennik. Na dokumentach tych możesz sprawdzić, czy sprzedawca przekazuje Ci ofertę firmy, którą rzekomo reprezentuje.
 • Nie płać komuś, kto nie potrafi przedstawić Ci pełnej oferty (regulaminu i cennika).
 • Nie podpisuj dokumentów, bez ich uprzedniego dokładnego przeczytania - to Ty będziesz płacił za usługę!
 • Jeśli masz wątpliwości, nie rozumiesz zapisów regulaminu - dokładnie pytaj o nie handlowca.