Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Świadome zakupy

Miejski Rzecznik Konsumentów informuje, że dokonując zakupów należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach:

Po pierwsze – zanim zdecydujemy się na zakup określonego towaru sprawdźmy, czy rzeczywiście cena jest dla nas najkorzystniejsza. Może się bowiem okazać, że ten sam towar  w innym sklepie kosztuje mniej.

Po drugie – dokonując zakupów nie zapominajmy o paragonach, które powinniśmy otrzymać niezależnie od tego, gdzie i na jakich warunkach nabyliśmy towar. Pomogą nam w dochodzeniu praw w przypadku zakupu wadliwej rzeczy.

Po trzecie – nie zapominajmy, że jeśli produkt jest wadliwy, zawsze przysługuje nam prawo do reklamacji. Prawo to przysługuje nam także wtedy gdy kupiliśmy coś na wyprzedaży.  Reklamację składamy u sprzedawcy – najlepiej na piśmie. Gdy do produktu dołączona jest gwarancja, wtedy możemy zgłosić reklamację gwarantowi (najczęściej jest to producent lub dystrybutor towaru). Prawo wyboru między obiema możliwościami należy do nas.

Po czwarte – jeśli kupiony produkt nie ma wad, a jedynie – po namyśle – stwierdzamy, że nam się po prostu nie podoba, to tylko od dobrej woli sprzedawcy zależy, czy przyjmie go z powrotem i zwróci nam pieniądze. Przedsiębiorcy coraz częściej stosują taką praktykę. Pamiętajmy, by sprzedawca deklarujący taką wolę zaznaczył na paragonie, w jakim terminie przysługuje nam zwrot.

Po piąte – jeśli powodem obniżenia ceny jest wada towaru, o której wiedzieliśmy podczas zakupu, nie możemy jej reklamować u sprzedawcy; wszystkie inne wady – tak.