Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Pobieraczek.pl

Obrazek

Miejski Rzecznik Konsumentów informuje klientów, którzy zawarli umowę ze Spółką Eller Serwis z Gdańska - właścicielem portalu pobieraczek.pl, że Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję, w której zakwestionował praktyki Spółki uznając,że przedsiębiorca naruszył zbiorowe interesy konsumentów.

Postępowanie przeciwko właścicielom serwisu zostało wszczęte przez UOKiK w październiku 2009 roku. Podstawą były liczne skargi konsumentów, którzy skorzystali z usług serwisu skuszeni hasłami sugerującymi,że usługa nic nie kosztuje: 10 dni pobierania za darmo; Tak, chcę testować przez 10 dni. Z informacji, które zebrał Urząd w trakcie postępowania wynika,że internauta, który chciał pobrać pliki musiał najpierw zarejestrować się na portalu, podając imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, e-mail. Warunkiem była również akceptacja regulaminu. W toku postępowania okazało się, że dzień rejestracji był jednocześnie pierwszym dniem obowiązywania odpłatnej umowy, która zawierana była nawet na rok. Ponadto opłata naliczana była już od pierwszego dnia, a nie jak sugerowały hasła reklamowe dopiero po 10 dniach.

Zdaniem Urzędu taka praktyka jest nieuczciwa i wprowadza konsumentów w błąd. Wielu z nich na podstawie haseł reklamowych i informacji na stronie internetowej portalu mogło sądzić, że usługa jest bezpłatna w ciągu 10 dni od zawarcia umowy. W związku z tym konsumenci mogli zdecydować się na usługę, czego nie zrobiliby, gdyby nie zostali wprowadzeni w błąd.

Każdy poszkodowany przez portal konsument będzie mógł dochodzić swoich praw indywidualnie. Decyzja Prezes UOKiK nakazuje przedsiębiorcy zmianę praktyki niezgodnej z prawem, nie rozwiąże natomiast automatycznie problemów internautów, którzy zawarli umowy z portalem. W przypadku kłopotów z odstąpieniem od umowy zawartej na odległość konsumenci mogą uzyskać pomoc pod bezpłatnym numerem 0 800 800 008 lub u miejskiego rzecznika konsumentów tel. (48 32) 6181 777.

Z treścią decyzji można zapoznać się na stronie internetowej UOKiK-u – www.uokik.gov.pl