Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Zalecenia Ministerstwa Zdrowia
- materiał informacyjny w sprawie koronawirusa
>
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Krystyna Banasik - Miejski Rzecznik Konsumentów

Zakres obowiązków    Do zadań rzecznika należy zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów, wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.

Zakres obowiązków

Do zadań rzecznika należy zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów, wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów. Zajmuje się także składaniem wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów.

Zakres działań rzecznika obejmuje również występowanie z żądaniem wszczęcia postępowania antymonopolowego oraz występowanie przeciwko czynom nieuczciwej konkurencji oraz występowanie z wnioskami do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczącymi wszczęcia postępowania w sprawie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów.

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworznie
Plac Górników 5
43-600 Jaworzno
pokój nr 103 i 104
tel. (+48 32) 618 17 77
e-mail: rzecznik.konsumentow@um.jaworzno.pl

Mieszkańcy Jaworzna mogą zgłaszać się do Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów

  • osobiście - w godzinach pracy Urzędu;
  • telefonicznie tel. (+48 32) 6181 777;
  • korespondencyjnie - Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów, Plac Górników 5, 43-600 Jaworzno;
  • pocztą elektroniczną: rzecznik.konsumentow@um.jaworzno.pl
    Miejski Rzecznik Konsumentów odpowiada jedynie na e-maile zawierające dane nadawcy.

Rzecznik wykonuje swoje zadania przez zapewnienie konsumentom bezpłatnych porad prawnych, występowanie do przedsiębiorców w spornych sprawach w formie mediacji. Rzecznik Konsumentów nie ma uprawnień kontrolnych, nie może wydawać nakazów, zakazów, nakładać kar.

W sytuacji, gdy konsument jest zainteresowany bezpośrednią pomocą rzecznika, polegającą na podjęciu interwencji u przedsiębiorcy powinien złożyć wniosek wraz z dokumentacją sprawy.


INFOLINIA KONSUMENCKA

801 440 220

W sprawach indywidualnych bezpłatną pomoc prawną konsumenci mogą uzyskać:
pod numerami Infolinii Konsumenckiej 801 440 220 oraz 22 290 89 16,
prowadzonej przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich i Fundację Konsumentów,
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 18:00, opłata wg taryfy operatora.

Więcej na www.uokik.gov.pl


Wzory dokumentów do pobrania: