Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Gminny Punkt Konsultacyjny - Program Czyste Powietrze

Punkt obsługujący program "Czyste powietrze" ponownie otwarty

Od 7 lipca br. swoją działalność w Urzędzie Miejskim w Jaworznie wznowił punkt konsultacyjno - informacyjny obsługujący Program "Czyste powietrze". Mieszkańcy mogą skorzystać z porad w Wydziale Ochrony Środowiska dwa razy w tygodniu - w środy i piątki.

Punkt zlokalizowany jest w Wydziale Ochrony Środowiska (ul. Krakowska 9 w Jaworznie - II piętro, wejście do budynku od strony Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej) i jest czynny:

  • w środy w godzinach: 8:00 - 14:00,
  • w piątki w godzinach: 8:00 - 12:00.

Kontakt: czystepowietrze@um.jaworzno.pl

W tym miejscu można złożyć lub sporządzić wniosek o dotację do m.in.: wymiany źródła ciepła, termomodernizacji, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej - zewnętrznej czy wymiany instalacji centralnego ogrzewania.

Gmina Miasta Jaworzna już w 2019 r. zawarła porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Katowicach, dot. utworzenia punktu konsultacyjnego w Jaworznie - by wspomóc mieszkańców przy sporządzaniu wniosków o uzyskanie rządowej dotacji. W punkcie jaworznian obsługuje przeszkolony przez WFOŚiGW pracownik Wydziału Ochrony Środowiska.

W Jaworznie rządowy program "Czyste powietrze" cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców. Mimo pandemicznych ograniczeń w 2021 r.  za pośrednictwem Gminy złożonych zostało ponad 260 wniosków.