Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Członkowie Zespołu

 • Lucjan Bielas - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II - wykładowca
 • Tadeusz Dębecki - Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego
 • Przemysław Dudzik - Dyrektor Muzeum Miasta Jaworzna
 • Daniel Jach - Miejski Zarząd Dróg i Mostów - kierownik
 • Kinga Kubiak-Smoliło - Dyrektor ZSP nr 4 - polonista
 • Maria Leś-Runicka - Muzeum Miasta Jaworzna - historyk
 • Stanisława Olech - Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego
 • Magdalena Ossysek - Prezes Towarzystwa Przyjaciół Miasta Jaworzna
 • Ewa Sidełko-Paleczny - Sekretarz Miasta - Przewodnicząca MZNOP
 • Barbara Sikora - Radna Rady Miejskiej
 • Ewa Zuber - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej