Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Złota @ dla Jaworzna

Tytuł Samorządowego Lidera Elektronicznej Administracji przyznało naszemu miastu jury konkursu o Złotą @ rozstrzygniętego podczas XIII Konferencji Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”.

Tytuł Samorządowego Lidera Elektronicznej Administracji przyznało naszemu miastu jury konkursu o Złotą @ rozstrzygniętego podczas XIII Konferencji Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”. Oceniano m.in. jakość i użyteczność miejskiego serwisu internetowego, Biuletyn Informacji Publicznej, a także rozwój usług świadczonych na rzecz mieszkańców drogą elektroniczną.

Jaworzno sukcesywnie wdraża programy, które wspomagają budowę społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego. Wysiłek ten doceniło konkursowe jury. Wczoraj, podczas uroczystej gali, statuetkę Złotej @ odebrał Zastępca Prezydenta Miasta Dariusz Starzycki.

- Jaworzno od dawna świadomie i konsekwentnie realizuje działania zmierzające do rozwoju środowiska informatycznego w urzędzie. Robimy to ponieważ chcemy, aby idea społeczeństwa informacyjnego nie była tylko pustym słowem lecz przynosiła wymierne efekty. Takimi może się pochwalić portal miejski www.jaworzno.plpowiedział Dariusz Starzycki odbierając nagrodę.

Godnym podkreślenia jest fakt, że na podium w kategorii Samorządowego Lidera Elektronicznej Administracji znaleźliśmy się obok tak dużego i znanego miasta jakim jest Gdańsk.

Jurorzy, wśród których znaleźli się eksperci wskazani przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej, oceniali między innymi jakość i użyteczność serwisu internetowego i stronę Biuletynu Informacji Publicznej, ich zakres informacyjny oraz rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną przez urząd miasta. Sprawdzane było, czy informacje są użyteczne dla mieszkańców, czy są aktualne i ciekawe. Brano również pod uwagę oglądalność serwisów informacyjnych prowadzonych przez miasto o raz to, jakie plany rozwoju społeczeństwa informacyjnego ma samorząd. Oceniono także stopień i jakość realizacji projektów na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w ostatnich latach.

- Z całą pewnością ta nagroda zdopinguje nas do jeszcze większego wysiłku w kierunku rozwoju społeczeństwa informacyjnego – podkreśla Dariusz Starzycki. – Już dziś realizujemy duże i ważne projekty, jak chociażby stworzenie sieci szerokopasmowego internetu.