Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Bezpieczna Gmina

Jaworzno zajęło pierwsze miejsce w czwartej edycji Konkursu „Bezpieczna Gmina”, którego organizatorem było Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jaworzno zajęło pierwsze miejsce w czwartej edycji Konkursu „Bezpieczna Gmina”, którego organizatorem było Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W ścisłym finale Jaworzno - jedyne miasto z południowej części Polski pokonało Radom i Gdynię. Program „Tarcza”, za który Jaworzno zostało wyróżnione zakłada poprawę bezpieczeństwa publicznego mieszkańców, poprzez walkę z chuligaństwem i wandalizmem.

Konkurs „Bezpieczna Gmina” ma za zadanie mobilizować wszystkich odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminach. Celem Konkursu jest wyzwalanie inicjatyw sprzyjających współpracy i doskonaleniu form zapewnienia spokoju i bezpieczeństwa mieszkańców dużych i małych miast oraz wsi.

Jaworzno zostało bardzo dobrze ocenione za inicjatywy władz miasta służące poprawie bezpieczeństwa mieszkańców. Przede wszystkim organizatorzy konkursu zwrócili uwagę na program społeczny Tarcza, który ma na celu ograniczenie wybryków chuligańskich oraz dewastacji i kradzieży mienia komunalnego i spółdzielczego. Szczególnie istotne okazało się to, że głównym partnerem programu są sami mieszkańcy i to oni go tworzą. Doceniona została także rozbudowa monitoringu w mieście, stworzenie mapy zagrożeń, która wskazuje miejsca najbardziej niebezpieczne w Jaworznie. Organizatorzy zauważyli także bardzo dobrze układającą się współpracę pomiędzy miastem, a Policją. Zawarte zostało także porozumienie z przedstawicielami sądu w zakresie szybkiego orzekania i nieuchronności kary podczas organizowania meczy o podwyższonym stopniu ryzyka.