Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Przejrzyste Jaworzno

Jaworzno z powodzeniem ukończyło wszystkie zadania realizowane w ramach Akcji Społecznej „Przejrzysta Polska”.

Jaworzno z powodzeniem ukończyło wszystkie zadania realizowane w ramach Akcji Społecznej „Przejrzysta Polska”. Przez rok trwania akcji zrealizowaliśmy 6 zadań obowiązkowych i 3 nadobowiązkowe – kończąc tym samym Przejrzystą Polskę w wersji rozszerzonej. Podczas uroczystości wręczenia certyfikatów ukończenia akcji w Warszawie, organizatorzy podkreślili, że nasze miasto wykonało zadania w sposób wzorcowy.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że w komentarzach do każdego zadania obligatoryjnego, organizatorzy aż przy czterech na sześć realizowanych przez nasz urząd zadań zaznaczyli, że zostały one zrealizowane w sposób wzorcowy. Oznacza to, że akcja w jaworznickim urzędzie była prowadzona na bardzo wysokim poziomie.

Jakie zadania zrealizowaliśmy w ramach akcji?

Urzędnicy przygotowali „Kodeks etyki pracowników samorządowych”. Stworzyli także procedurę Samorządowego Serwisu Informacyjnego.

Wydział Organizacyjny i Kadr przygotował procedurę naboru pracowników na każdy wakat w urzędzie, która zawiera wymóg konkursów na stanowiska kierownicze oraz procedurę systemu oceny pracy urzędników. Celem wprowadzenia procedur naboru jest zagwarantowanie równego dostępu do stanowisk pracy i weryfikacja kandydatów na pracowników w oparciu o kryterium fachowości. Przyjęcie i stosowanie przejrzystych procedur rekrutacji jest WAŻNYM elementem kształtowania obrazu przejrzystego, przyjaznego urzędu.

Opracowano także materiał przybliżający strategię rozwoju Jaworzna naszym mieszkańcom. Jest to krótka broszura, która prostym i nieskomplikowanym językiem przybliża główne założenia strategii.

Radni Rady Miejskiej podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2006 roku.

Wydany został informator budżetowy pn. ”Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”. Informator został sporządzony w formie kilkustronicowej książeczki. Jego zadaniem jest w prosty i klarowny sposób informować mieszkańców, do jakich wydatków gmina jest zobowiązana, jakimi wydatkami może rozporządzać Prezydent Miasta, ile pieniędzy pochodzi ze źródeł własnych, a ile z zewnętrznych.

Celem ułatwienie mieszkańcom dostępu do usług świadczonych przez samorząd opracowano szczegółowy opis tych usług. W ramach zadania zdecydowano się na opracowanie 138 KART USŁUG, które stanowią kompendium wiedzy o świadczonych w urzędzie usługach. Klient urzędu dzięki tym kartom pozna drogę - krok po kroku, jaką musi przebyć, aby załatwić swoją sprawę. Wraz z kartami zostały przygotowane ujednolicone wzory urzędowych formularzy.

W momencie, gdy Prezydent Miasta obejmował urząd, obiecał jawność, każdy grosz publicznie rozliczany, łatwy dostęp do informacji. Słowa dotrzymał. Dlatego też akcja „Przejrzysta Polska” nie była dla nas czymś nowym. Z pewnością jednak zrealizowane zadania pozwolą jeszcze skuteczniej wykonywać nasze obowiązki względem mieszkańców Jaworzna.