Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Zalecenia Ministerstwa Zdrowia
- materiał informacyjny w sprawie koronawirusa
>
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Licznik zadłużenia

Stan zadłużenia miasta Jaworzna na dzień 2.10.2020 wynosi 151.053.565,61 zł
w tym:
  • z tytułu kredytów -  78.053.565,61 zł
  • z tytułu emisji obligacji -  73.000.000 zł.