Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Licznik zadłużenia

Stan zadłużenia miasta Jaworzna na dzień 3.08.2021 r. wynosi 161.437.075,61 zł. w tym:
  • z tytułu kredytów - 63.437.075,61 zł
  • z tytułu emisji obligacji - 98.000.000 zł