Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Licznik zadłużenia

Stan zadłużenia miasta Jaworzna na dzień 6.05.2021 r.  wynosi 165.821.902,61w tym:
  • z tytułu kredytów  -  67.821.902,61
  • z tytułu emisji obligacji -  98.000.000 zł.