Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - 07.05.2020 r.

Rozpoczęła się dzisiejsza sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 14 punktów. W obecnych okolicznościach oraz wprowadzonym przez rząd stanem epidemii, sesja odbywa się w trybie zdalnym. Zachęcamy do śledzenia relacji "na żywo".

Po przyjęciu porządku obrad i przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, ślubowanie - po rezygnacji z funkcji radnego Bogusława Śmigielskiego - złożyła Barbara Ziętek.

W punkcie 4. i 5.radni zagłosowali nad uchwałą zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczących i zastępców przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Jaworznie oraz uchwałą w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Jaworznie, ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego tych Komisji.

Aktualnie radni będą głosowali nad uchwałą budżetową na 2020 r. oraz przegłosowano zmiany w uchwale budżetowej na 2020 r. oraz projekt uchwały ws. zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2020-2030.

W punkcie 8. radni głosowali w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XV/173/2011 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Jaworzna.

W kolejnym punkcie radni jednogłośnie zdecydowali w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2020 r.

Następnie radni pochylili się nad zmianą uchwały z 2013 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego Zakola Białej Przemszy.

W punkcie 11. radni zagłosowali nad przekazaniem środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Katowicach, które zostaną przeznaczone na zakup radiowozu.

Aktualnie dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Bożena Wójcik omawia obecną sytuację epidemiologiczną związaną z działaniami w zakresie COVID-19 w Jaworznie.

Teraz interpelacje, wolne wnioski i informacje składają radni.

***

Pełna lista spraw, którymi zajmują się Radni, przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.
 3. Ślubowanie Radnej.
 4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczących i zastępców przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Jaworznie.
 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Jaworznie, ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego tych Komisji.
 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 r. miasta Jaworzna.
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2020-2030.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XV/173/2011 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Jaworzna.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2020 r.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/424/2013 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego Zakola Białej Przemszy.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Katowicach.
 12. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
 13. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych.
 14. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

Archiwalne zapisy sesji oraz transmisje z bieżącej można obejrzeć w zakładce Sesje Rady Miejskiej Live.