Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - 26.07.2018 r.

Rozpoczęła się dzisiejsza sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 5 punktów. Zachęcamy do śledzenia relacji "na żywo".

Po otwarciu sesji, ustaleniu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, radni przegłosowali zmiany w uchwale budżetowej na 2018 r. miasta Jaworzna oraz zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2018 - 2029.

Po otwarciu sesji, ustaleniu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, radni przegłosowali zmiany w uchwale budżetowej na 2018 r. miasta Jaworzna oraz zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2018 - 2029. Umożliwia to podpisanie umowy z wykonawcą na przebudowę Parku Podłęże. Dzięki temu mieszkańcy zyskają kolejne miejsce do wypoczynku i relaksu.

Co się zmieni w Parku? Będzie zdecydowanie więcej zieleni i miejsc do aktywnego wypoczynku. Stanie się również jaśniej w nocy poprzez budowę nowego oświetlenia parkowego LED. Istniejące alejki żwirowe zostaną zastąpione nowoczesną nawierzchnią mineralno-żywiczną. Powstanie również kilka nowych ciągów pieszych i pieszo-rowerowych. Wśród nowych alejek znajdzie się wariant z nawierzchnią asfaltową, która będzie torem rolkowym. Przy wejściu do parku powstanie fontanna, a na terenie parku zabudowana zostanie wolnostojąca toaleta. Zamontowany zostanie również monitoring.

Zakres inwestycji przewiduje montaż nowych ławek, koszy na śmieci i koszy na psie odchody, leżaków, hamaków, stołów z ławami, budek dla ptaków, nietoperzy i owadów. Utworzone zostaną miejsca do wypoczynku (grill, krąg na ognisko, boksy relaksu i książki) oraz strefy aktywności w postaci

W kolejnym punkcie Radni pochylają się nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie.

W kolejnym punkcie Radni pochylają się nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie. Dominujący udziałowiec Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania sp. z o.o. - firma ENERIS (75,58 proc. udziałów w kapitale podstawowym Spółki), zwróciła się do Gminy Miasta Jaworzna - mniejszościowego Wspólnika, (posiadającego 24,41 proc. udziałów) o rozwiązanie Spółki. Aktualnie radni pochylają się nad rozpatrzeniem wniosku Zarządu MPO.

Stosunkiem głosów 13 za i 5 wstrzymujących się radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie..

Stosunkiem głosów 13 "za" i 5 "wstrzymujących się" radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie.

W następnym punkcie radni podjęli uchwałę w sprawie opłat za korzystanie z rowerów w ramach systemu Jaworznickiego Roweru Miejskiego, w której określili wysokości stawek za korzystanie z roweru w ramach systemu wypożyczania rowerów - Jaworznicki Rower Miejski (JRM).

W następnym punkcie radni podjęli uchwałę w sprawie opłat za korzystanie z rowerów w ramach systemu Jaworznickiego Roweru Miejskiego, w której określili wysokości stawek za korzystanie z roweru w ramach systemu wypożyczania rowerów - Jaworznicki Rower Miejski (JRM). System będzie pełnił funkcję użyteczności publicznej w zakresie pasażerskiego transportu rowerowego. Każdy uprawniony użytkownik przez całą dobę w okresie funkcjonowania systemu, mógł wypożyczyć rower według obowiązującej taryfy. Wypożyczalnia rowerów stanowi element uzupełnienia sieci komunikacyjno-transportowej miasta Jaworzna. Dzięki wypożyczeniu roweru z jednej stacji i oddania go w stacji dowolnej - do 20 minut bezpłatnie- możliwe będzie szybsze poruszanie się po śródmieściu i dzielnicach miasta w porównaniu z transportem publicznym. Celem wypożyczalni rowerów jest również zwiększenie atrakcyjność turystycznej miejsca, w których jest usytuowana, poprzez promocję aktywnego wypoczynku mieszkańców miasta i odwiedzających miasto Jaworzno. Wysokość stawek za korzystanie z roweru w ramach systemu wypożyczania rowerów - JRM została określona na podstawie uśrednionych stawek za wypożyczanie rowerów w innych miastach oraz na podstawie badania opinii publicznej w lutym br.