Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Rada Seniorów 2021-2025

II Kadencja Rady Seniorów!

W dniu dzisiejszym, 21 stycznia 2021 r., rozpoczął się nabór do Rady Seniorów Miasta Jaworzna II kadencji.

Kandydatów do Rady mogą zgłaszać:

  1. organizacje pozarządowe działające na rzecz osób starszych,
  2. uniwersytety trzeciego wieku,
  3. kluby seniora,
  4. miejskie jednostki organizacyjne działające na rzecz osób starszych, tj. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Jaworznie oraz Dom Pomocy Społecznej w Jaworznie.

Podmioty te mogą zgłosić do 2 kandydatów spośród swoich członków lub mieszkańców Miasta Jaworzna.

Zgłoszenie następuje poprzez poprawne wypełnienie Karty zgłoszenia - do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Jaworznie w zakładce Rada Miejska / Rada Seniorów / Rada Seniorów 2021-2025 oraz w BIP Urzędu Miejskiego i złożenie w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 w zmakniętej kopercie z dopiskiem "WZ – Nabór do Rady Seniorów Miasta Jaworzna".

Termin składania zgłoszeń mija 10 lutego 2021 r.

Rada Seniorów jest ciałem kolegialnym o charakterze doradczym, inicjatywnym i konsultacyjnym organów Miasta. Kadencja Rady Seniorów potrwa 4 lata.

***

W dniu 18 lutego 2021 ogłoszono nabór uzupełniający do Rady Seniorów Miasta Jaworzna. Wnioski można składać do 10 marca 2021 r.

***

Zebranie wyborcze

W związku z ogłoszonym stanem epidemii i ustanowionymi ograniczeniami w kraju - zgodnie z art. 26 ust. 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (tekst jednolity: Dz. U. z 2021, poz. 447 z późn. zm.) - informuję, że termin oraz miejsce zebrania wyborczego, podczas którego zostanie dokonany wybór członków Rady Seniorów Miasta Jaworzna zostanie wyznaczony po ustaniu okoliczności uniemożliwiających jego zwołanie.

***