Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Konsultacje społeczne

Zbigniewa Herberta - nadanie nazwy drodze wewnętrznej

14 stycznia 2020

Projekt uchwały w sprawie w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Zbigniewa Herberta +

Grzegorza - nadanie nazwy drodze wewnętrznej

14 stycznia 2020

Projekt uchwały w sprawie w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Grzegorza +

ks. Piotra Grocholickiego - nadanie nazwy drodze wewnętrznej

14 stycznia 2020

Projekt uchwały w sprawie w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy ks. Piotra Grocholickiego +

Kornela Filipowicza - nadanie nazwy drodze wewnętrznej

14 stycznia 2020

Projekt uchwały w sprawie w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Kornela Filipowicza +

Regulamin określ. wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków

6 grudnia 2019

Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w pełnym lub niepełnym... +

Określenie średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Miasta Jaworzna na rok szkolny 2019/2020.

6 grudnia 2019

Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Miasta Jaworzna na rok szkolny 2019/2020. +

Regulamin korzystania z parków, skwerów i zieleńców na terenie miasta Jaworzna

2 grudnia 2019

Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z parków, skwerów i zieleńców na terenie miasta Jaworzna. +

Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

2 grudnia 2019

Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. +

Projekt dot. uchwały budżetowej Miasta Jaworzna

21 listopada 2019

Zarządzenie w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2020 miasta Jaworzna wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi określonymi w uchwale Nr XLII/590/2018 Rady... +

Zwolnie z części opłat za odpady komunalne za kompostowanie

18 listopada 2019

Projekt uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących... +