Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Konsultacje społeczne

Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

2 grudnia 2019

Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. +

Projekt dot. uchwały budżetowej Miasta Jaworzna

21 listopada 2019

Zarządzenie w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2020 miasta Jaworzna wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi określonymi w uchwale Nr XLII/590/2018 Rady... +

Zwolnie z części opłat za odpady komunalne za kompostowanie

18 listopada 2019

Projekt uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących... +

Wzór deklaracji za gospodarownie odpadami komunalnymi

15 listopada 2019

Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. +

Zmiana Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna

14 listopada 2019

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna +

Wybór metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

14 listopada 2019

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. +

Zwolnienie od podatku od środków transportowych

7 listopada 2019

Projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od środków transportowych. +

Podatek od środków transportowych

7 listopada 2019

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok obowiązujących na terenie miasta Jaworzna. +

Stawki podatku od nieruchomości

7 listopada 2019

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok obowiązujących na terenie miasta Jaworzna. +

Pomnik przyrody Sasanka

10 października 2019

Projekt uchwały w sprawie zniesienia ochrony prawnej powierzchniowego pomnika przyrody Sasanka. +