Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Konsultacje społeczne

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

13 sierpnia 2020

Projekt uchwały w sprawie: zmiany załączników do uchwały Nr XVIII/238/2020 Rady Miejskiej Jaworznie z dnia 27 lutego 2020 r. w... +

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna

11 sierpnia 2020

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna +

Zmiany w Statucie SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego

4 sierpnia 2020

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie +

Regulamin utrzymania czystości i porządku w mieście

28 maja 2020

Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna +

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

27 maja 2020

Projekt uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych... +

Odbieranie odpadów komunalnych

27 maja 2020

Projekt uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. +

Górna stawka za opłat

27 maja 2020

Projekt uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy... +

Cena paliwa

27 maja 2020

Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Jaworzna na rok szkolny 2020/2021. +

Zmiana statutu Żłobka Miejskiego

15 maja 2020

Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Żłobka Miejskiego w Jaworznie +

Wymiar godzin zajęć nauczycieli

28 kwietnia 2020

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz... +