Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Konsultacje społeczne

Stawka podatku od nieruchomości na 2021 rok

16 listopada 2020

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok obowiązujących na terenie miasta Jaworzna. +

Statut instytucji kultury ATElier Kultury w Jaworznie

10 listopada 2020

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania statutu samorządowej artystycznej instytucji kultury pod nazwą ATElier Kultury w Jaworznie +

Rondo im. pil. Karola Pniaka

10 listopada 2020

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie nadania rondu, położonemu na skrzyżowaniu ulicy Płetwonurków z ulicą Jana III Sobieskiego w Jaworznie, nazwy... +

Współpraca Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi

13 października 2020

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego... +

Program ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Jaworzna na lata 2021-2024

6 października 2020

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Jaworzna na lata 2021-2024 oraz ustalenia zasad udzielania... +

Opłaty za usuwanie pojazdów z dróg

6 października 2020

Projekt uchwały  w sprawie wysokości opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg i ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów... +

Zajęcie pasa drogowego

8 września 2020

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Jaworzna,... +

Ustalenie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych

17 sierpnia 2020

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Jaworzna. +

Określenie rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

17 sierpnia 2020

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości... +

Zmiana statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie

13 sierpnia 2020

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie. +