Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Konsultacje społeczne

Statut Archetti

18 lutego 2011

Projekt uchwały RM w Jaworznie zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Orkiestra Kameralna "Archetti" +

Statut MCKiS

24 stycznia 2011

Projekt uchwały w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie. +

Statut OPUAPN

21 stycznia 2011

Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych z siedzibą w Jaworznie. +

Nagroda Prezydenta Miasta

20 stycznia 2011

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta Jaworzna za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. +

Ulica Braci Gutmanów

18 stycznia 2011

Projekt uchwały w w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy ulica Braci Gutmanów. +

Ulica Inwestycyjna

18 stycznia 2011

Projekt uchwały w w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy ulica Inwestycyjna. +

Formularze podatkowe (nieruchomości, rolny, leśny)

17 stycznia 2011

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych dla celów ustalenia podatku od nieruchomości, rolnego... +

Stawki podatku od nieruchomości w 2011 roku

17 stycznia 2011

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia na 2011 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Jaworzna. +

Statut MBP

12 stycznia 2011

Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie. +

Stawki opłat za odpady i nieczystości

7 grudnia 2010

Projekt uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie... +