Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Konsultacje społeczne

Stawki podatki od nieruchomości

19 sierpnia 2011

Projekt uchwały RM zmieniająca uchwałę w sprawie określenia na 2011 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta... +

Statut samorządowej instytucji kultury

16 sierpnia 2011

Projekt uchwały RM w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą "Teatr Sztuk w Jaworznie". +

Usuwanie pojazdów

2 sierpnia 2011

Projekt uchwały RM w sprawie wysokości opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg oraz ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym na... +

Transport gminny - opłaty

14 lipca 2011

Projekt uchwały RM w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w odniesieniu do gminnego transportu zbiorowego w... +

Dotacje

13 czerwca 2011

Projekt uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielanie dotacji z budżetu miasta Jaworzna podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i... +

Regulamin utrzymania czystości i porządku

25 maja 2011

Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna. +

Statut Muzeum

23 maja 2011

Projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Muzeum Miasta Jaworzna. +

Przedszkola

23 maja 2011

Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za świadczenia udzielane przez... +

Prowadzenie działalności w zakresie niektórych usług komunalnych

26 kwietnia 2011

Projekt uchwały RM zmieniający uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie... +

Rejestr żłobków

26 kwietnia 2011

Projekt uchwały RM w sprawie ustalenia opłaty za wpis żłobka lub klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego... +