Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Konsultacje społeczne

Wynajmowanie lokali mieszkaniowych

21 listopada 2011

Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Jaworzna. +

Stawki opłat za odpady komunalne

17 listopada 2011

Projekt uchwały RM w Jaworznie w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się... +

Warunki i tryby finansowania rozwoju sportu

24 października 2011

Projekt Uchwały RM w sprawie określenia celu publicznego z zakresu sportu oraz warunków i trybu finansowania rozwoju sportu +

Przystanki komunikacyjne

24 października 2011

Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych będących własnością Gminy Miasta Jaworzna. +

Opłaty za przystanki

24 października 2011

Projekt uchwały RM w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych będących własnością Gminy... +

Drogi gminne

24 października 2011

Projekt uchwały RM w sprawie zaliczenia drogi na terenie Gminy Miasta Jaworzna do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu. +

Dofinansowanie kosztów inwestycji w ochr. środowiska

24 października 2011

Projekt uchwały RM w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i... +

NGO 2012

24 października 2011

Projekt uchwały RM w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok. +

Akcje w spółkach prawa handlowego

29 września 2011

Projekt uchwały RM w sprawie określenia zasad wnoszenia, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego. +

Wzór formularzy deklaracji

19 sierpnia 2011

Projekt uchwały RM zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych dla celów ustalenia podatku od nieruchomości,... +