Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Konsultacje społeczne

Statut ORWdDN

20 marca 2012

Projekt uchwały RM w Jaworznie w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej Ośrodkowi Rehabilitacyjno - Wychowawczemu dla Dzieci... +

Dzieci

5 marca 2012

Projekt uchwały RM w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na... +

Dotacje - ochrona powietrza

12 lutego 2012

Projekt uchwały RM w Jaworznie w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji... +

Apteki

12 stycznia 2012

Projekt uchwały RM w Jaworznie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Jaworzna. +

Dofinansowanie kosztów inwestycji w ochr. środowiska

10 stycznia 2012

Uchwała RM w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki... +

Przyłącza kanalizacyjne

7 grudnia 2011

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia Programu budowy przyłączeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Miasta Jaworzna w latach... +

Przystanki komunikacyjne

1 grudnia 2011

Projekt uchwały RM w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/155/2011 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 27 października 2011 r. w... +

Projekt uchwały budżetowej

21 listopada 2011

Projekt w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012 miasta Jaworzna. +

Podatek od środków transportowych 2012 r.

21 listopada 2011

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok obowiązujących na terenie miasta Jaworzna +

Podatek od nieruchomości 2012

21 listopada 2011

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok obowiązujących na terenie miasta Jaworzna +