Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Konsultacje społeczne

Przedłużenie płatności rat podatku od nieruchomości

12 kwietnia 2021

Projekt uchwały w sprawie: przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych... +

Konsultacje społeczne JBO

11 marca 2021

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniającej uchwałę określającą zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z budżetem obywatelskim miasta... +

Wymiar godzin zajęć nauczycieli

9 marca 2021

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniającej uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3... +

Dotacje dla oświaty

9 marca 2021

Projekt w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz... +

Zasady wynajmowania lokali gminnych

8 marca 2021

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Jaworzna. +

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy

8 marca 2021

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Jaworzna na lata 2021-2025. +

Regulamin wynagradzania nauczycieli

9 lutego 2021

Projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i... +

Kąpieliska na terenie Jaworzna w 2021 roku

27 stycznia 2021

Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie miasta Jaworzna w 2021 roku +

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami

18 stycznia 2021

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworzno w 2021... +

Dodatkowe usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych

14 stycznia 2021

Projekt uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. +