Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Konsultacje społeczne

Rozkład godzin pracy aptek

13 września 2021

Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Jaworzna. +

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Jaworzna

11 sierpnia 2021

Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Jaworzna. +

Opłaty za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

9 czerwca 2021

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/399/2017 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 30 marca 2017 r. dotyczącej ustalenia wysokości... +

Zasady wynajmowania lokali gminnych

8 czerwca 2021

Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Jaworzna. +

Średnia cena jednostki paliwa w Gminie Jaworzno na rok szkolny 2021/2022

8 czerwca 2021

Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jaworzno na rok szkolny 2021/2022 +

Konkurs dla niepublicznych jednostek oświatowych

8 czerwca 2021

Projekt uchwały w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert oraz określenia kryteriów wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego... +

Wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia dla nauczycieli

7 czerwca 2021

Projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i... +

Zasady, sposoby i tryby umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych

27 kwietnia 2021

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty... +

Zwolnienie z części opłat za gospodarwanie odpadami - kompostownik

12 kwietnia 2021

Projekt uchwały w sprawie: w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi... +

Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców

12 kwietnia 2021

Projekt uchwały w sprawie: zwolnienia z podatku od nieruchomości za okres od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021... +