Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Konsultacje społeczne

Zasady, sposoby i tryby umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych

27 kwietnia 2021

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty... +

Zwolnienie z części opłat za gospodarwanie odpadami - kompostownik

12 kwietnia 2021

Projekt uchwały w sprawie: w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi... +

Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców

12 kwietnia 2021

Projekt uchwały w sprawie: zwolnienia z podatku od nieruchomości za okres od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021... +

Przedłużenie płatności rat podatku od nieruchomości

12 kwietnia 2021

Projekt uchwały w sprawie: przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych... +

Konsultacje społeczne JBO

11 marca 2021

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniającej uchwałę określającą zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z budżetem obywatelskim miasta... +

Wymiar godzin zajęć nauczycieli

9 marca 2021

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniającej uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3... +

Dotacje dla oświaty

9 marca 2021

Projekt w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz... +

Zasady wynajmowania lokali gminnych

8 marca 2021

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Jaworzna. +

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy

8 marca 2021

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Jaworzna na lata 2021-2025. +

Regulamin wynagradzania nauczycieli

9 lutego 2021

Projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i... +