Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Konsultacje społeczne

Opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim

12 października 2021

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Jaworznie. +

Opłaty za usuwanie pojazdów z dróg

12 października 2021

Projekt uchwały  w sprawie wysokości opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg i ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów... +

Programu współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi

11 października 2021

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego... +

Rozkład godzin pracy aptek

13 września 2021

Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Jaworzna. +

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Jaworzna

11 sierpnia 2021

Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Jaworzna. +

Opłaty za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

9 czerwca 2021

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/399/2017 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 30 marca 2017 r. dotyczącej ustalenia wysokości... +

Zasady wynajmowania lokali gminnych

8 czerwca 2021

Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Jaworzna. +

Średnia cena jednostki paliwa w Gminie Jaworzno na rok szkolny 2021/2022

8 czerwca 2021

Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jaworzno na rok szkolny 2021/2022 +

Konkurs dla niepublicznych jednostek oświatowych

8 czerwca 2021

Projekt uchwały w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert oraz określenia kryteriów wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego... +

Wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia dla nauczycieli

7 czerwca 2021

Projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i... +