Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Konsultacje społeczne

Plan sieci publicznych szkół podstawowych

7 grudnia 2021

Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jaworzno, a także określenia granic obwodów publicznych... +

Budżet 2022

24 listopada 2021

Zarządzenie Nr BSM.0050.377.2021 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 10 listopada 2021 r.  w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2022... +

Zwolnie z podatku transportowego e-pojazdów

9 listopada 2021

Projekt uchwały w sprawie w sprawie zwolnienia od podatku od środków transportowych na 2022 rok pojazdów napędzanych gazem ziemnym lub... +

Zwolnienie z podatku dla nowo wybudowanych budynków

9 listopada 2021

Projekt uchwały w sprawie w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych +

Stawki podatku od nieruchomości na 2022 rok

9 listopada 2021

Projekt uchwały w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok obowiązujących na terenie miasta Jaworzna +

Stawki podatku transportowego na 2022 rok

9 listopada 2021

Projekt uchwały w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok obowiązujących na terenie miasta Jaworzna +

Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli

9 listopada 2021

Projekt uchwały w sprawie w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których... +

Opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim

12 października 2021

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Jaworznie. +

Opłaty za usuwanie pojazdów z dróg

12 października 2021

Projekt uchwały  w sprawie wysokości opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg i ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów... +

Programu współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi

11 października 2021

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego... +