Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Konsultacje społeczne

Obwody głosowania

17 sierpnia 2018

Projekt uchwały w sprawie zmian w podziale miasta Jaworzna na stałe obwody głosowania. +

Wyłączenie dróg

16 sierpnia 2018

Projekt uchwały w sprawie pozbawienie dróg na terenie Gminy Miasta Jaworzna kategorii dróg gminnych i wyłączenia ich z użytkowania. +

Dodatki dla nauczycieli

16 sierpnia 2018

Projekt w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy... +

Żłobek Miejski - opłaty

13 sierpnia 2018

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Jaworznie. +

Ulica Dobrej Energii

13 sierpnia 2018

Projekt uchwały w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy - ulica Dobrej Energii +

Współpraca Gminy z Organizacjami Pozarządowymi

13 sierpnia 2018

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego... +

Statut Szpitala Wielospecjalistycznego

10 sierpnia 2018

Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie. +

Opłaty za przedszkole

7 czerwca 2018

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasta Jaworzna. +

Usuwanie pojazdów z dróg

6 czerwca 2018

Projekt uchwały w sprawie wysokości opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg i ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym oraz wysokości... +

Nagrody dla nauczycieli

10 maja 2018

Projekt uchwały w sprawie nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród. +