Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Konsultacje społeczne

Wynajem lokali gminnych

15 maja 2019

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Jaworzna. +

Opłaty za usuwanie pojazdów w 2019 r.

10 maja 2019

Projekt uchwały w sprawie wysokości opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg i ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym oraz wysokości... +

Odpłatności za usługi opiekuńcze

9 kwietnia 2019

Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla... +

Zespół Interdyscyplinarny

9 kwietnia 2019

Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Jaworznie oraz szczegółowych warunków jego... +

Godziny zajęć w przedszkolach

3 kwietnia 2019

Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez... +

Konsultacje społeczne

18 marca 2019

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem części budżetu miasta Jaworzna na 2020 rok. +

Godziny pracy aptek

12 marca 2019

Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Jaworzna. +

Posiłek w szkole i w domu - podwyższenie kryteriów dochodowyche

14 stycznia 2019

Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryteriów dochodowych uprawniających do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach programu... +

Posiłek w szkole i w domu - zasady zwrotu wydatków

14 stycznia 2019

Projekt uchwały w sprawie w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ?Posiłek... +

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego

4 grudnia 2018

Projekt uchwały w sprawie określenia organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie. +