Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Konsultacje społeczne

Tygodniowy wymiar godzin dla nauczycieli przedszkoli

19 lipca 2019

Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych... +

Plan zrówznoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego

6 czerwca 2019

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miasta Jaworzna +

Zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich

5 czerwca 2019

Projekt uchwały w sprawie zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów jakim... +

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

4 czerwca 2019

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty +

Nadanie nazwy rondu

4 czerwca 2019

Projekt uchwały w sprawie w sprawie nadania rondu nazwy XX Batalionu Szturmowego Armii Krajowej. +

Wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP w Jaworznie

3 czerwca 2019

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP w Jaworznie. +

Opłaty za przedszkola

28 maja 2019

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasta Jaworzna. +

Odbieranie odpadów komunalnych

28 maja 2019

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i... +

Utrzymanie czystości na terenie miasta

28 maja 2019

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna. +

Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pięlęgnacyjno ? Opiekuńczego

28 maja 2019

Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pięlęgnacyjno ? Opiekuńczego w Jaworznie. +