Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Konsultacje społeczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

11 września 2019

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie Programu współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi... +

Opłaty za usuwanie pojazdów w 2020 r.

6 września 2019

Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wysokości opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg i ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym... +

Usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

6 września 2019

Projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi... +

Warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

6 września 2019

Projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi... +

Sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

12 sierpnia 2019

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniającej uchwałę w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych... +

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna

12 sierpnia 2019

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna +

Projekt uchwały ws. w sprawie nadania statutu PUP w Jaworznie

12 sierpnia 2019

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Jaworznie. +

Zmiany w statucie ZPO w Jaworznie

23 lipca 2019

Projekt uchwały w sprawie zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Jaworznie. +

Zmiany w statucie Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie

23 lipca 2019

Projekt uchwały w sprawie zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie. +

Przyjęcie programu pod nazwą Jaworznicka Rodzina Wielodzietna

23 lipca 2019

Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu pod nazwą Jaworznicka Rodzina Wielodzietna. +