Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Konsultacje społeczne

Wzór deklaracji za gospodarownie odpadami komunalnymi

15 listopada 2019

Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. +

Zmiana Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna

14 listopada 2019

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna +

Wybór metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

14 listopada 2019

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. +

Zwolnienie od podatku od środków transportowych

7 listopada 2019

Projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od środków transportowych. +

Podatek od środków transportowych

7 listopada 2019

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok obowiązujących na terenie miasta Jaworzna. +

Stawki podatku od nieruchomości

7 listopada 2019

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok obowiązujących na terenie miasta Jaworzna. +

Pomnik przyrody Sasanka

10 października 2019

Projekt uchwały w sprawie zniesienia ochrony prawnej powierzchniowego pomnika przyrody Sasanka. +

Dodatek energetyczny

7 października 2019

Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. +

Pomniki przyrody w Jaworznie

11 września 2019

Projekt uchwały w sprawie pomników przyrody w Jaworznie +

Dodatki dla nauczycieli

11 września 2019

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w pełnym... +