Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta

8 lutego 2022

Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna.