Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Program współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi

7 grudnia 2021

Projekt uchwały w sprawie zmiany w Programie współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.