Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Budżet 2022

24 listopada 2021

Zarządzenie Nr BSM.0050.377.2021 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 10 listopada 2021 r.  w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2022 miasta Jaworzna wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi określonymi w uchwale Nr XLII/590/2018 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Jaworzna.