Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Zwolnie z podatku transportowego e-pojazdów

9 listopada 2021

Projekt uchwały w sprawie w sprawie zwolnienia od podatku od środków transportowych na 2022 rok pojazdów napędzanych gazem ziemnym lub wodorem oraz pojazdów posiadających napęd elektryczny lub hybrydowy