Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Stawki podatku transportowego na 2022 rok

9 listopada 2021

Projekt uchwały w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok obowiązujących na terenie miasta Jaworzna