Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli

9 listopada 2021

Projekt uchwały w sprawie w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których Gmina Miasta Jaworzna jest organem prowadzącym korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.