Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Konsultacje społeczne JBO

11 marca 2021

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniającej uchwałę określającą zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z budżetem obywatelskim miasta Jaworzna.