Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Nadanie statutu samorządowej artystycznej instytucji kultury pod nazwą ATElier Kultury w Jaworznie

11 stycznia 2021

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu samorządowej artystycznej instytucji kultury pod nazwą ATElier Kultury w Jaworznie