Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Zasady ponoszenia opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia

11 stycznia 2021

Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XV/208/2019 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 19 grudnia 2019 r.  sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.