Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Współpraca Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi - zmiany

8 grudnia 2020

Projekt uchwały w sprawie zmiany w Programie współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.