Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Stawka podatku od środków transportowych na 2021 rok

16 listopada 2020

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok obowiązujących na terenie miasta Jaworzna.