Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Budżet 2021

16 listopada 2020

Zarządzenie Nr BSM.0050.399.2020  Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 13 listopada 2020 r.  w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2021 miasta Jaworzna wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi określonymi w uchwale
Nr XLII/590/2018 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Jaworzna.