Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Zmiana statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie

13 sierpnia 2020

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie.