Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

13 sierpnia 2020

Projekt uchwały w sprawie: zmiany załączników do uchwały Nr XVIII/238/2020 Rady Miejskiej Jaworznie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.