Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Regulamin utrzymania czystości i porządku w mieście

28 maja 2020

Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna