Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Zmiana statutu Żłobka Miejskiego

15 maja 2020

Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Żłobka Miejskiego w Jaworznie