Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Podatek od środków transportowych

22 października 2010

Projekt uchwały w sprawie określenia na 2011 rok wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta Jaworzna