Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Zwolnienie od podatku od środków transportowych

7 listopada 2019

Projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od środków transportowych.