Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Tygodniowy wymiar godzin dla nauczycieli przedszkoli

19 lipca 2019

Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.