Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Pomoc socjalna dla uczniów

22 października 2010

Projekt uchwały RM w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jaworzno - miasta na prawach powiatu.