Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Uchwała budżetowa na 2011

6 grudnia 2010

Projekt uchwały w sprawie: uchwały budżetowej na 2011 r. miasta Jaworzna.